FANDOM


Barak Kultury
Fundacja Barak Kultury
to poznańska niezależna inicjatywa kulturalna. Jej działalność skoncentrowana jest na działaniach edukacyjnych i kulturotwórczych takich jak: wykłady, koncerty, wystawy, warsztaty, akcje teatralne, pokazy filmowe. Dzięki wsparciu Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Urzędu Miasta, Urzędu Marszałkowskiego, prywatnych firm, organizacji pozarządowych, mediów lokalnych i ogólnopolskich, Fundacja Barak Kultury stała się ważnym kulturalnym ośrodkiem w Poznaniu.

Projekty realizowane przez Fundację

  • dotykają problemów zapomnianych i strywializowanych przez kulturę masową, np. cykl wykładów polifonicznych „Dzieciństwo, starość, szczęście”
  • podejmują temat dyskryminacji i wykluczenia, np. cykl „Odrażający, brudni, źli”
  • budują własną formę wypowiedzi artystycznej, np. Ba-ku Teatr spektakl Schron,
  • nawiązują w sposób nowoczesny do tradycji, np. PanMickiewicz

Członkowie

Fundację tworzą ludzie wywodzący się z różnych środowisk naukowych i artystycznych: kulturoznawstwo, historia sztuki, teologia, wschodoznawstwo, filologia polska, teatr alternatywny, Akademia Muzyczna, Akademia Sztuk Pięknych oraz studenci poznańskich uczelni.

Dodatkowe Informacje

Strona www fundacji: http://www.barakkultury.pl/

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.