Brama Poznania
ICHOT 001.jpg
Rok założenia: 2014
Dojazd: 3 4 6 7 8 16 17 201 57 67 73 78 83 84 85 100 232 233 237 312 320 321 323 341 342 911

<place lat="52.41234977" lon="16.95139855" width=300 zoom=15 />

Ichot

Wnętrze muzeum

Brama Poznania, czyli Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego, pot. ICHOT - zlokalizowana w najstarszej części miasta, nad Wschodnim Kanałem Ulgi, w sąsiedztwie katedralnej wyspy, zajmuje specjalnie zaprojektowany kompleks obiektów: modernistyczny budynek główny i zrewitalizowaną Śluzę Katedralną (pozostałość umocnień na Ostrowie zachowaną z czasów pruskiego panowania), które łączy przerzucona nad rzeką kładka. ICHOT został otwarty 30 kwietnia 2014 r.[1]

Budynek główny przecina charakterystyczna szczelina, która kieruje wzrok zwiedzającego na najstarszą w Polsce katedrę. Realizacja przedsięwzięcia Bramy Poznania ICHOT to pomysł na zaprezentowanie niedocenionego dotąd i niedostatecznie znanego dziedzictwa kulturowego Ostrowa Tumskiego w taki sposób, aby instytucja i jej otoczenie spełniały oczekiwania współczesnych turystów. Historia Ostrowa Tumskiego istotna jest bowiem nie tylko, z oczywistych względów, dla miasta, ale w sposób szczególny dla całego kraju – to tutaj wznosił się najpotężniejszy gród księcia Mieszka I, pierwszego historycznego władcy Polski, i miejsce to związane jest z początkiem polskiej państwowości. Turystyczna aktywizacja wyspy i jej otoczenia jest ponadto jednym z pierwszych działań zmierzających do przekształcenia tego obszaru w tzw. ekomuzeum.

Brama Poznania jest miejscem opowiadającym, za pomocą ekspozycji oraz realizowanej oferty programowej, o losach (historycznych i współczesnych) Ostrowa Tumskiego i o znaczeniu, jakie miejsce to ma dla tożsamości współczesnych Polaków. W szczególności pokazywana jest tu rola, jaką wyspa odegrała w czasach kształtowania się państwa polskiego w kontekście europejskim. Przeszłość ukazana jest przez pryzmat sukcesu, osiąganego mimo niejednokrotnie trudnych okoliczności, oraz skuteczności działania wspólnoty związanej z poznańską wyspą, wspólnoty budującej własną teraźniejszość i przyszłość.

Zadaniem podstawowym Bramy Poznania jest takie zaprezentowanie dziedzictwa Ostrowa, by zachęcić zwiedzających do odwiedzenia wyspy i bliższego przyjrzenia się jej zabytkom. Ekspozycja odsyła do realnej przestrzeni i ma tak przygotować gości, aby zechcieli i potrafili samodzielnie poszukiwać śladów przeszłości i je interpretować. W tym celu Brama Poznania wykorzystuje najnowsze trendy wystawiennicze oraz realizować będzie profesjonalną i atrakcyjną ofertę programową, czerpiąc inspirację z najlepszych doświadczeń europejskich innych instytucji zajmujących się dziedzictwem.

ICHOT jako trzecie miejsce

Pojęcie „trzeciego miejsca” wprowadził w latach 80-tych XX wieku socjolog Ray Oldenburg – miał on na myśli miejsce odpoczynku od obowiązków, miejsce, w którym można oglądać innych i pokazać się im. To także przestrzeń, w której często podtrzymujemy społeczne więzi.

Tradycyjnie do trzeciego miejsca zaliczyć można kawiarnie czy kluby. Dziś jednak rolę taką próbują pełnić także galerie handlowe, a niektórzy za trzecie miejsce uznają np. portale społecznościowe.

Zobacz także

Źródła

Linki zewnętrzne

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.