FANDOM


C.Hartwig

Reklama

Magazyn1

Jeden z magazynów C.Hartwig

C.Hartwig akcje

Akcja C.Hartwig

C Hartwig anons 1890

Anons z roku 1890

C Hartwig anons

Reklama prasowa z lat 30-tych

C.Hartwig ksiązka pamiątkowa

Okładka księgi pamiątkowej

Wodna - kamienica firmy Hartwig - widok z Garbar - stan 1888 medium

Kamienica firmy C.Hartwig podczas wielkiej powodzi z 1888

C. Hartwig - firma transportowa założona przez Carla Hartwiga 1 lipca 1858, funkcjonująca do dziś co czyni z niej najstarszą firmę spedycyjną w Polsce.

Historia

Początki

Firma została zarejestrowana 1 lipca 1858 roku, przez właściciela Karola Hartwiga. Początkowo Hartwig prowadził niewielką garbarnię, przekształcając ją później w firmę obsługującą targi i wystawy. W kolejnych latach firma zajmowała się handlem opałem i materiałami budowlanymi, dostarczanych własnym transportem. Dysponowała swoim taborem konnym, magazynami, i stawiała pierwsze kroki w zakresie wykorzystania transportu kolejowego. Wraz z rozwojem kolei żelaznych, zwiększa się zasięg terytorialny świadczenia usług.

Karol Hartwig otrzymuje zaszczytne miano spedytora cesarskiego.

Po śmierci założyciela

Po śmierci Karola Hartwiga w 1879 roku firmę przejmuje żona właściciela i zarządza nią wraz z prokurentami: Edwardem Hemplem i Augustem Dittrichem. PO kliku latach działalności prokurenci w pełni przejmują firmę utrzymując jednak jej nazwę - C.Hartwig.

Firma zatrudnia 150 pracowników, posiada 80 koni, 200 wozów kołowych i liczne magazyny oraz własne warsztaty naprawcze. Prowadzi też rozbudowaną spedycję, opartą na transporcie własnym i zleconym. Było to jedno z najlepiej zorganizowanych przedsiębiorstw spedycyjno-transportowych w ówczesnej Europie.

I wojna światowa

W czasie I wojny światowej C.Hartwig zajmował się obsługą transportów wojskowych, przewożąc żołnierzy i zaopatrzenie dla wojska.

Okres międzywojenny

Po zakończeniu wojny, na polecenie zarządu, 1 styczna 1919 C.Hartwig staje się Spółką Akcyjną. Otwiera też oddziały w większych miastach Polski.

W 1928, w Wiedniu powstaje Spółka C.Hartwig Transportgesellschaft m.b.H.

II wojna światowa

Po wybuchu II wojny światowej i zajęciu Polski przez wojska okupacyjne, całe mienie wraz z personelem zostaje przejęte przez firmę spedycyjną Schenker i podporządkowane administracji okupacyjnej. Stan ten utrzymywał się do zakończenia wojny.

Koniec wojny i rozpad

Po zakończeniu wojny spółka zostaje reaktywowana pod pierwotną nazwą - C.Hartwig. Z dniem 15 maja 1945 roku, siedzibą Spółki jest Poznań, który tworzy 29 oddziałów i 53 placówki terenowe.

Nacjonalizacja

W roku 1950 została przeprowadzona nacjonalizacja prywatnych przedsiębiorstw, a C.Hartwig otrzymuje wyłączność w Polsce na obsługę spedycji międzynarodowej.

Restrukturyzacja i likwidacja

W roku 1953 Ministerstwo Handlu Zagranicznego przeprowadza restrukturyzację Spółki C.Hartwig, dzieląc ją na 5 oddziałów o dość sporej niezależności gospodarczej.

Doprowadziło to do likwidacji spółki C.Hartwig S.A. i powołania w 1970 roku pięciu samodzielnych przedsiębiorstw państwowych.

Linki

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.