FANDOM


Marszrownosci2011

Marsz Równości 2011

Dni Równości i Tolerancji – cykl wydarzeń odbywający się corocznie od 2004 roku w Poznaniu, poruszający temat grup mniejszościowych, tolerancji, równości i dyskryminacji. Dni Równości i Tolerancji odbywają się w listopadzie, w związku z dniem 16 listopada, czyli Międzynarodowym Dniem Równości i Tolerancji UNESCO. Wydarzenie ma co roku inny program, jedynym stałym elementem jest Marsz Równości.

W latach 2004-2009 Dni Równości i Tolerancji organizował Komitet Organizacyjny Dni Równości i Tolerancji. Od roku 2010 zajmuje się tym Stowarzyszenie Dni Równości i Tolerancji, zarejestrowane dnia 23 kwietnia 2010 roku.

Stowarzyszenie Dni Równości i Tolerancji

Stowarzyszenie Dni Równości i Tolerancji powstało w kwietniu 2010 r. w Poznaniu. Jest ono kontynuacją idei, która przyświecała organizatorom Dni Równości i Tolerancji działającym jako grupa nieformalna od roku 2004. Strona Stowarzyszenia:www.dnirownosci.pl

Marsz Równości

Jego główną ideą jest dopominanie się o wolność słowa i wolność zgromadzeń oraz o niedyskryminację z powodu np. płci, niepełnosprawności, pochodzenia etnicznego, wyznania, orientacji seksualnej czy wyznawanych poglądów.

Historia

  • Pierwszy marsz odbył się w 2004 roku i przeszedł jedynie na drugą stronę skrzyżowania Św. Marcin / Kościószki w związku z oporem kontrmanifestacji.
  • W 2006 r. marsz przeszedł całą zaplanowaną trasę pod ochroną policji.
  • W kolejnych latach marsz odbywał się corocznie.
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.