FANDOM


Vascodagama

Vasco da Gama, przyjaciel i ojciec chrzestny Gaspara da Gammy

Gaspar da Gamma - podróżnik żydowski urodzony około 1450 roku w Poznaniu. Dotarł m.in. do Afryki Wschodniej, Azji mniejszej, Indochin, Cejlonu, Jawy, Aleksandrii czy nieznanej wtedy Brazylii.

Historia

Uciekając wraz zrodzicami przed antyżydowskimi rozruchami udał się do Palestyny, a następnie do Egiptu. Później udał się do Indii, gdzie wstąpił na służbę służbę władcy Goa, Jusufa Adila Szacha, gdzie piastował stanowisko szach-bandara. Wysłany jako szpieg na okręt Vasco da Gamy został zdemaskowany i poddany torturom. Na torturach wyznał, że „jest Żydem z Królestwa Polskiego, z miasta Poznania, stolicy Wielkopolski i siedziby biskupa, znacznego i silnie obwarowanego miasta, zaopatrzonego należycie w środki żywności, z którego to miasta, uciekł wraz z rodziną”. Po powrocie wyprawy do Portugalii przeszedł na służbę króla Manuela I, przyjął też chrzest (ojcem chrzestnym był Vasco da Gama) i nazwisko da Gama. Uczestniczył następnie w wyprawie Pedra Alvareza Cabrala i Bartolomea Diaza do Indii. Na skutek działania silnych wiatrów wyprawa dotarła aż do wybrzeży Ameryki Południowej, którą nazwano roboczo „Tierra de Santa Cruz” - czyli Ziemia Świętego Krzyża. Wyprawa ostatecznie dotarła do Indii, gdzie nawiązano korzystne stosunki handlowe. Przez następne 10 lat służył królowi Portugalii w Indiach.

Wiadomo, że spisał relację ze swych podróży, lecz zaginęła ona na przestrzeni wieków. Wiadomo też, że jego wiedza na temat Lewantu służyła wielu ówczesnym kartografom.