FANDOM


Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1816.01

Nagłówek pierwszych stron gazety

„Gazeta Wielkiego Księstwa Poznańskiego” - czasopismo będące kontynuatorem „Gazety Poznańskiej” ukazujące się pod nowym tytułem od numeru z dnia 21 czerwca 1815 r.

Gazetę wydawano przez cały okres istnienia Księstwa (do roku 1852). Początkowo dwa razy w tygodniu: w środy i soboty. Następnie już jako dziennik (od 1 stycznia 1830 r. - oprócz niedziel i świąt[1]). Drukowana była w języku polskim i niemieckim. Pierwszym redaktorem był Roman Ziołecki.

Linia programowa

Potrzebujemy twojej pomocy przy edycji tej sekcji. Rozwiń treść i opisy, dodaj linki, wgraj ilustracje.

Działy

Tak jak we wszystkich gazetach tego okresu, można było w niej wyodrębnić trzy działy:

  • krajowy - materiały kierowane do publikacji przez ośrodki władzy państwowej różnego szczebla, relacje ze zdarzeń i wypadków, ważne wydarzenia polityczne, wspomnienia pośmiertne, porady gospodarskie i medyczne itp.;
  • zagraniczny - doniesienia polityczne, „wiadomości rozmaite” – nowiny ze świata nauki i literatury, publikacje dostarczające rozrywki i sensacji;
  • ogłoszeniowy - inseraty publiczne i prywatne, wskazówki meteorologiczne.

Proporcje między tymi działami zależały od informacji oraz ich rangi - niektóre działy mogły być w danym momencie bardziej rozbudowane inne mniej. Podobnie jak do dzienników departamentowych, do gazet również dołączano dodatki.

Źródła

  1. „Kronika Miasta Poznania” nr 4/1935, Poznań, Wydawnictwo Miejskie, 1935.