Jacek Wiesiołowski - historyk, profesor Instytutu Historii PAN, redaktor naczelny „Kronik Miasta Poznania”.

Urodził się w Żywcu (na wygnaniu). Pochodzi z tradycyjnej poznańskiej rodziny. Dzieciństwo spędził na Sołaczu. Ukończył II LO im. Marcina Kasprzaka. W 1962 obronił pracę magisterską na wydziale historycznym UAM, a w 1966 uzyskał stopień doktora nauk historycznych. Pod koniec lat sześćdziesiątych był na stypendium w Chicago i od podstaw uporządkował zbiory Muzeum Polskiego. Przez piętnaście lat pracował w Bibliotece Kórnickiej, kierując działem rękopisów. Od 1977 został pracownikiem Instytutu Historii PAN w Warszawie. W 1987 powrócił do Poznania. W latach 1990-1997 był radnym, bardzo zaangażowanym w sprawy dotyczące kultury miasta, pomocy społecznej, problemów mieszkaniowych i prywatyzacji.

Od 1990 roku jest redaktorem naczelnym „Kroniki Miasta Poznania” i od tego czasu każdy numer pisma ma charakter monograficzny. Profesor Wiesiołowski nadał temu wydawnictwu nową treść czyniąc „Kronikę” kopalnią materiałów do dziejów Poznania, jego dzielnic, instytucji, grup społecznych i zawodowych.

Jest prezesem Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, prezesem oddziału poznańskiego Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Francuskiej, współzałożycielem i prezesem Towarzystwa Przyjaciół Biblioteki Raczyńskich.

Prof. Wiesiołowski to znakomity historyk kultury średniowiecznej, znawca dziejów Poznania i poznaniaków, animator badań nad dziejami miasta, tłumacz łaciny, jedna z nielicznych osób, które „przeryły się” przez poznańskie archiwa.

Profesor Wiesiołowski jest autorem oraz współautorem wielu prac; między innymi: „Ambroży Pampowski - starosta Jagiellonów. Z dziejów awansu społecznego na przełomie średniowiecza i odrodzenia”, „Socjotopografia późnośredniowiecznego Poznania”, „Średniowieczna książka rękopiśmienna jako dzieło sztuki”, „75 lat minęło...: ilustrowane dzieje poznańskiego PKO”, „Kroniki benedyktynek poznańskich”, „Zamek i dwór w średniowieczu od XVI do XV wieku”. Spod jego pióra wyszła też ponad setka artykułów zamieszczanych w różnych czasopismach.

Wyróżnienia

Profesor Jacek Wiesiołowski otrzymał tytuł "Zasłużony dla Miasta Poznania" decyzją Rady Miasta Poznania z 26 maja 2015 r.[1]

Źródła

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.