FANDOM


52° 23.677' N 16° 51.650' E

Pętla tramwajowa Bolkowicka - nieistniejąca już pętla tramwajowa znajdująca się między ul. Jugosłowiańską a zakładami Polfa (naprzeciw wylotu ul. Bolkowickiej). Pętla składająca się z pojedynczego toru stała się w roku 1955 końcówką linii nr 3 i 6 (skróconych z Junikowa).

Pętlę zlikwidowano w roku 1975 w związku z przebudową ul. Grunwaldzkiej na dwujezdniową pomiędzy ulicami Jugosłowiańską a Jawornicką. Ruch tramwajowy przejęła nowa pętla przy ulicy Budziszyńskiej.