FANDOM


Koszulka SRM

Oficjalna koszulka SRM

Sekcja Rowerzystów Miejskich - stowarzyszenie, które swoimi działaniami zabiega o to, by Poznań stał się miastem przyjaznym dla rowerów i rowerzystów.

Dużą popularnością wśród rowerzystów cieszą się też comiesięczne rajdy rowerowe organizowane przez stowarzyszenie. Rowerzyści spotykają się najczęściej w pierszą sobotę miesiąca o godzinie 10.30 w parku sołackim przy Hotelu Meridian. Aktualne informacje o rajdach można również znaleźć na stronie internetowej SRM.


Aktywność

Do największych zrealizowanych przedsięwzięć SRM można zaliczyć:

Więcej

Strona internetowa stowarzyszenia