FANDOM


TMMP siedziba

Siedziba Towarzystwa na Starym Rynku

Towarzystwo Miłośników Miasta Poznania im. Cyryla Ratajskiego - najstarsze w Poznaniu stowarzyszenie, skupiające miłośników miasta.

2 marca 1990 roku Towarzystwo Miłośników Miasta Poznania przyjęło imię Cyryla Ratajskiego.

Historia

Tmmp logo

Logo Towarzystwa

W sali 15 Ratusza w Poznaniu z inicjatywy Zygmunta Zaleskiego i Cyryla Ratajskiego w dniu 14 grudnia 1922 r. na wzór Towarzystwa Miłośników Historji i Zabytków Krakowa w Krakowie zostało założone TMMP. Było ono wzorem do powstania podobnych organizacji tego typu w Bydgoszczy, Toruniu, Grudziądzu i Grodnie. W 1939 r. działalność Towarzystwa została przerwana przez wybuch II wojny światowej. W 1945 r. na zebraniu organizacyjnym w dniu 29 maja zostały reaktywowane struktury Towarzystwa. W dniu 27 lutego 1947 r. Towarzystwo wpisano do rejestru stowarzyszeń i związków Urzędu Wojewódzkiego Poznańskiego pod nr 15.

Założyciele

Towarzystwo zostało założone przez 36 członków-założycieli. Byli to:

 1. Nikodem Badurski - asystent
 2. Franciszek Babst - sekretarz związkowy
 3. Władysław Berkan - radca miejski
 4. Aleksander Chybiński - naczelnik biura
 5. Stanisław Cofta - prokurent
 6. Stanisław Czasz - asesor
 7. Ksawery Gadebusch - kupiec
 8. Wiktor Gładysz - kupiec
 9. Stanisław Grzegorzewicz - radny miasta
 10. Witold Hedinger - inżynier
 11. Stanisław Janczewski - drogerzysta
 12. Ignacy Kaczmarek - kierownik urzędu pomiarów
 13. Kazimierz Kaczmarczyk - dr, wicedyrektor Archiwum Państwowego
 14. Leon Kasprowicz - kupiec
 15. Kazimierz Kierski - nadradca prok. gen.
 16. Marcin Koralewski - monter
 17. Franciszek Kowalewski - sekretarz  związkowy
 18. Teodor Krause - radny miasta
 19. Dionizy Królikowski - dziennikarz
 20. Franciszek Salezy Krysiak - radca woj.
 21. Henryk Likowski - ks. dr, wicedyrektor biblioteki
 22. Stefan Matuszewski
 23. Stanisław Mechliński - radny miasta
 24. Szymon Nawrocki - dziennikarz
 25. Marjan Nowakowski - budowniczy miejski
 26. Stanisław Nowicki - radca miejski
 27. Nikodem Pajzderski - dr, konserwator
 28. Maksymiljan Pluciński - mistrz siodlarski
 29. Jan Popławski
 30. Stanisław Robiński - kupiec
 31. Cyryl Ratajski - prezydent Poznania
 32. Antoni Stychel - ks. prałat, senator
 33. Roman Witkowski - st. referent woj.
 34. Andrzej Wojtkowski - dr, archiwista
 35. Zygmunt Zaleski - dyr. Urzędu Statystycznego
 36. Leon Zugehoer - kotlarz.

Przed II wojną światową w „Kronice Miasta Poznania” publikowane były nazwiska nowo przyjętych wraz z krótkim opisem. W pierwszym roku istnienia pozyskano 206 członków, a do 1939 r. ponad 300.

Cele Towarzystwa

Celem głównym TMMP jest szerzenie wiadomości o mieście Poznaniu, a także pomoc w kulturalnym jego rozwoju. Ambitny ów cel skupieni weń Miłośnicy Poznania realizują na różnych forach i na różne sposoby - poprzez m.in. organizowanie wykładów i odczytów popularyzujących dzieje Miasta, wspieranie wydawnictw o Nim, włączanie się w działania ochronne nad zabytkami, otaczanie opieką i pamięcią poznańskich nekropolii, współdziałanie w zakresie ochrony środowiska naturalnego, współpracę z instytucjami naukowymi i organizacjami społecznymi. Bardzo ważną, szczególnie przez wzgląd na jej znaczenie pedagogiczne, jest działalność TMMP adresowana do dzieci i młodzieży. Działalność ta przybiera formy organizowania konkursów tematycznych oraz warsztatów i spotkań dla młodzieży, przybliżających historię i teraźniejszość Poznania.

Władze Towarzystwa

Poszczególne stanowiska kolejno zajmowali:

Prezes Zarządu
Zastępca Prezesa
Sekretarz
Skarbnik
Inni członkowie Zarządu
 • od 14 grudnia 1922 r. - Nikodem Pajzderski, Antoni Stychel, Kazimierz Kaczmarczyk, D. Królikowski, R. Leitgeber
 • od 1923 r. - Nikodem Pajzderski, Antoni Stychel, Kazimierz Kaczmarczyk, D. Królikowski, R. Leitgeber, Bolesław Erzepki, Szczęsny Dettloff, Henryk Likowski, L. Kasprowicz, M. Wicherkiewiczowa
 • od 30 marca 1925 r. - Nikodem Pajzderski, Antoni Stychel, R. Leitgeber, Białkowski
 • od 18 lutego 1933 r. - Zygmunt Zaleski, St. Nowicki, R. Leitgeber, Kazimierz Kaczmarczyk, B. Kasprowicz, J. Kuglin
 • od 18 maja 1934 r. - Zygmunt Zaleski, St. Nowicki, R. Leitgeber, Kazimierz Kaczmarczyk, B. Kasprowicz, J. Kuglin, Czarnecki
 • od 19 maja 1936 r. - St. Nowicki, Adam Wodziczko, R. Leitgeber, Kazimierz Kaczmarczyk, Czarnecki
 • od 31 maja 1937 r. - St. Nowicki, Adam Wodziczko, Kazimierz Kaczmarczyk, Czarnecki
 • od 10 maja 1938 r. - St. Nowicki, Adam Wodziczko, Kazimierz Kaczmarczyk, Czarnecki, M. Jabczyński
Komisja rewizyjna
 • od 14 grudnia 1922 r. - St. Robiński, K. Gadebusch, Kowalski
 • od 18 maja 1934 r. - K. Gadebusch, Wł. Berkan, B. Kasprowicz
 • od 31 maja 1937 r. - K. Gadebusch, Wł. Berkan, A. Chybiński

Składnik pobierał składki członkowskie w następujących wysokościach:

 • 2.000 mk - od członka czynnego lub korespondenta
 • 20.000 mk - od członka wspierającego
 • 200.000 mk - od członka dożywotniego.

Pierwsze kroki

Pierwsze posiedzenie miesięczne odbyło się w dniu 25 stycznia 1923 r. Wśród komunikatów odczytano pismo przesłane od krakowskiego towarzystwa. Podziękowano także Magistratowi za przekazanie funduszu Choynowskiego (ok. 86.000 mk). Zygmunt Zalewski wygłosił odczyt pt. „Atak na twierdzę poznańską 3. marca 1846”. Ustalono także format wydawnictw Towarzystwa.

Kolejni członkowie

Od razu zgłosili swój akces do Towarzystwa:

 1. Kazmierz Ruciński - radca miejski
 2. Ludwik Frankiewicz - radca miejski
 3. Czesław Bugzel - dyr. banku
 4. Mieczysław Noskowicz - radny miasta
 5. Franciszek Sparty - pracownik handlowy
 6. Władysław Kontrowicz - dyr. fabryki
 7. Roman Leitgeber - dyr. wydawnictwa.

Następnie dołączyli:

 1. Gubrynowicz - redaktor
 2. Władysław Wachowiak - dyr. drukarni
 3. Seweryn Wrzesiński - kupiec
 4. Artur Gustowski - kupiec
 5. Tadeusz Szulc - radca miejski
 6. Władysław Kultys - radca miejski
 7. Jan Cynka - przemysłowiec
 8. Jan Wlekliński - radca miejski
 9. Stanisław Podolka - radca miejski
 10. Mieczysław Seydlitz - ekonomista
 11. Słomiński - radca miejski
 12. Kasprowicz - dyr. banku
 13. Szczęsny Dettloff - profesor uniwersytecki
 14. Maria Wicherkiewiczowa - doktorowa
 15. Towarzystwo Miłośników Historji i Zabytków Krakowa w Krakowie - członek korespondent
 16. Tyrakowski - naczelnik biura
 17. Marian Andrzejewski - architekt
 18. Antoni Dziurzyński - dyr. gazowni
 19. Stanisław Hedinger - inżynier
 20. Bolesław Erzepki - dyr. muzeum
 21. Białecki - adwokat i notariusz
 22. Stanisław Janicki - profesor
 23. Mieczysław Krzyżankiewicz - dyr. Urzędu Targu
 24. Mikołaj Kiedacz - wiceprezydent miasta
 25. Bolesław Winiewicz - dyr. drukarni
 26. Drukarnia Katolicka Tow. Akc.
 27. Jan Frydrychowicz - dyr. kasy chorych.

Wydawnictwo

Od 1923 r. Towarzystwo wydawało „Kronikę Miasta Poznania” (ukazującą się do 1926 r. jako miesięcznik, a następnie - kwartalnik). Do 1950 r. czasopismo było oficjalnym organem Towarzystwa.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.